Kira Bedeli Çok Az Bir Miktarda Eksik Yatırılsa Dahi Kiracı Temerrüt Nedeniyle Tahliye Edilebilir

KİRA BEDELİNİN 35 KURUŞ EKSİK YATIRILMASININ DAHİ TAHLİYE SEBEBİ OLDUĞU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6655 K. 2015/10585 T. 1.12.2015 * OTUZBEŞ KURUŞ EKSİK ÖDEME NEDENİYLE TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞECEĞİ (Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan Tahliye İstekli İcra Takibi/Bankanın Masraf Kesmesi Sebebiyle Davacı Hesabına Eksik Bedel Geçtiği – Borcun Miktarının Az ya…