Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) Süreci

YENİ TEHİR-İ İCRA (İCRANIN GERİ BIRAKILMASI) USULÜ (TAHLİYEDE VE PARA BORÇLARINDA)   Öncelikle ilk derece mahkemesinin kararı tehir-i icra talepli olarak istinaf edilmelidir. Daha sonra, mahkemeden icra takibine konu mahkeme kararının istinaf edildiğine ilişkin derkenar yazısı alınır. İcra takibi dosyasına derkenar yazısı ibraz edilir. Kararı mahkeme kalemi de UYAP yoluyla icra müdürlüğü dosyasına gönderebilir. Teminat…

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? HAGB Kararları Sicile İşler mi? HAGB Kararı Sicilden Nasıl Silinir?

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması”, suç işleyen kişiye belirli bir denetim süresi içinde hukuki sonuç doğurmayacak bir ceza verme işlemidir. Eğer bu denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmezse, ceza ortadan kaldırılır ve dava düşer. Bu ceza muhakemesi kurumu, beraat kararı dışındaki tüm kararlar gibi hukuki sonuç doğurmaz. Yani mahkeme henüz kararını açıklamamıştır ve sanık ne…

İlamsız İcra Takibi

Birçok kişi, borçluların ödemelerini alamama sorunuyla karşı karşıya kalır. Borçluların ödeme yapmaması, kişiler ve şirketlerin finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kişiler borçluların ödeme yapmalarını sağlamak için farklı yollar ararlar. İlamsız icra takibi de bu yöntemlerden biridir. İlamsız icra takibi nedir? İlamsız icra takibi, borçluların ödeme yapmaması durumunda, alacaklıların borçlu müşterilerinin mal varlıklarına el koymak…

Kıdem Tazminatına Hangi Durumlarda Hak Kazanılır?

Kıdem tazminatına hak kazanılması için kanunda öngörülen birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu haller dışında kıdem tazminatına hak kazanmak oldukça zor olmakla birlikte somut şartlar çerçevesinde kıdem tazminatı alınıp alınamayacağının değerlendirilmesi gerekir. Kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için öncelikle işçinin en az bir yıl çalışmış olması, iş sözleşmesini kendisinin haklı nedenle feshetmesi ya da iş sözleşmesinin işveren tarafından…

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır? Hacizler Nasıl Kaldırılır?

Borçlusu olunan icra dosyasının kapatılması ve varsa taşınır ve taşınmaz hacizlerinin kaldırılması oldukça merak edilen bir konudur. Bu konuda çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Bu yazımızda icra dosyasının nasıl kapatılacağı ve varsa hacizlerin nasıl kaldırılacağı konularını ele alacağız. Hakkınızda icra takibi yapılmış ise bu borcu kapatmanın iki yolu bulunmaktadır. Bu yolların ilki doğrudan icra müdürlüğünden “kapak hesabı”…

Hukuk Büromuzun Hizmet Verdiği Alanlar

Hukuk Büromuz, kurulduğu günden bu yana uzman kadrosu ve danışman ekibiyle hukukun her alanında hizmet vermektedir. Hizmet verdiğimiz bazı alanlar şu şekildedir: Ceza Hukuku: Savcılık dosyaları, soruşturma (savcılık) evresinde şüpheli müdafiliği, soruşturma (savcılık) evresinde şikayetçi vekilliği, müşteki vekilliği, sanık müdafiliği, ağır ceza davaları, çocuk ağır ceza davaları, çocuk ceza davaları, asliye ceza davaları, dolandırıcılık, cinsel…

Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Notları – Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Hem yargılama neticesinde hükmolunan dava vekalet ücretleri, hem icra aşamasındaki icra vekalet ücretleri, hem de müvekkil ile akdedilen sözleşmelerde belirtilen maktu-nispi vekalet ücretleri aksi belirtilmediği takdirde KDV dahil ücretlerdir. Bu ücretlerin KDV hariç ücret kabul edilebilmesi için KDV’nin hariç olduğunun açıkça belirtilmiş olması gerekir.   Hem dava vekalet ücretleri, hem icra vekalet ücretleri, hem de…

Doktorlar ve Sağlıkçıların Yaralama Suçundan Ötürü Şikayet Edilmesi ve Yargılanması

Yasa’ya göre taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması kural olarak şikayete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaz. Dolayısıyla birinci fıkrada yer alan suçun temel hali bilinçli taksirle işlenmiş olsa dahi şikayete tabi olacakken, iki, üç ve dördüncü fıkralar bakımından bilinçli taksirin mevcudiyeti suçun re’sen soruşturulması ve…

Doktor Hakkındaki Soruşturma Nasıl Yürütülür?

Kamu personeli olmayan hekim ve sağlık personeli bakımından soruşturma genel usullere göre yürütülür . Tabi oldukları kanuna göre kamu personeli sayılan ya da üniversite hastanelerinde görev yapan hekim ve sağlık personeli hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Yükseköğretim Kanunu, nitelikli ve özel soruşturma usulleri öngörmüştür. Kamu personeli olan hekim ve sağlık…

Aydınlatılmış Onam Nasıl Alınmalıdır?

Tıbbi müdahalenin olumsuz sonuçları komplikasyon veya malpraktis olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Tıbbi müdahale sonucu oluşan komplikasyonlarda hekimin ve sağlık personelinin hareketinin dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun olup olmadığı ve hastayı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği birlikte değerlendirilerek hekim ve sağlık personelinin bu konudaki davranışının taksirli olup olmadığı belirlenmelidir. Bilgilendirme ve onam, tıbbi müdahalenin…