Kira Bedeli Çok Az Bir Miktarda Eksik Yatırılsa Dahi Kiracı Temerrüt Nedeniyle Tahliye Edilebilir

KİRA BEDELİNİN 35 KURUŞ EKSİK YATIRILMASININ DAHİ TAHLİYE SEBEBİ OLDUĞU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6655 K. 2015/10585 T. 1.12.2015 * OTUZBEŞ KURUŞ EKSİK ÖDEME NEDENİYLE TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞECEĞİ (Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan Tahliye İstekli İcra Takibi/Bankanın Masraf Kesmesi Sebebiyle Davacı Hesabına Eksik Bedel Geçtiği – Borcun Miktarının Az ya…

Kıdem Tazminatına Hangi Durumlarda Hak Kazanılır?

Kıdem tazminatına hak kazanılması için kanunda öngörülen birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu haller dışında kıdem tazminatına hak kazanmak oldukça zor olmakla birlikte somut şartlar çerçevesinde kıdem tazminatı alınıp alınamayacağının değerlendirilmesi gerekir. Kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için öncelikle işçinin en az bir yıl çalışmış olması, iş sözleşmesini kendisinin haklı nedenle feshetmesi ya da iş sözleşmesinin işveren tarafından…